3.Ma+éy czerwony poci¦ůg – BERNINA EXPRESS w ca+éej okaza+éo+Ťci