7.Pocz¦ůtek pieszej trasy turystycznej wzd+éu+- trasy ALBULA