Muzeum Tatrzańskie zaprasza na Konferencję Tatrzańską (4-6.12) – Zakopane

Podczas Konferencji tatrzańskiej w górskim kurorcie, Zakopanem spotkają się twórcy i teoretycy sztuki. Swoje prace, dyskusje i prezentacje poświęcą awangardowej tradycji miejsca, artystom z nim związanym, a także mitologii miasta i otaczającej go natury. Nawiązując do historii zakopiańskiej kolonii artystycznej – grupy pisarzy i artystów, dla których u schyłku dziewiętnastego wieku Zakopane stało się centrum intelektualnej debaty i źródłem inspiracji, Konferencja stawia pytanie o jego twórczy potencjał.

  • 4 – 6 grudnia 2014 – Konferencja Tatrzańska – Zakopane

muzeumPunktem wyjścia dla rozważań jest twórczość rzeźbiarza, Władysława Hasiora (1928 – 1999). Przez całe życie związany z Zakopanem, był on jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów powojennej Polski. Charyzmatyczny autor pomników, rzeźb, assamblaży, performensów i scenografi, podróżując i czerpiąc z zagranicznych doświadczeń, w swej sztuce pozostawał zawsze bliski tatrzańskiej kulturze materialnej, obrzędowości i symbolice. Niedawny remont autorskiej galerii artysty i związane z nim prace nad jego archiwum zaowocowały nowymi badaniami nad jego twórczością i działalnością edukacyjną. Stąd, ważnym elementem konferencji jest sympozjum poświęcone Tatrom, Zakopanemu i Hasiorowi. Składające się na nie wystąpienia ukazują miasto i jego historię z perspektywy sztuki, literatury, antropologii i polityki. Traktują Zakopane jako intelektualny konstrukt, idylliczną utopię, miejsce wymyślone. Idąc tym tropem część sympozjum koncentruje się na praktyce Hasiora widzianej w świetle lokalnej tradycji i obyczajowości oraz na figurze samego artysty, niezwykle świadomie kształtującego swój publiczny wizerunek. Pozostałe prezentacje ujmują jego twórczość w szerszym artystycznym kontekście, stawiając pytania o jej wyjątkowość i pokrewieństwo z międzynarodowymi tendencjami w sztuce, a także uwikłanie w historię i politykę. Gromadząc specjalistów z różnych dziedzin sympozjum, bardziej niż jako akademicka próba przepisania dorobku Hasiora, pomyślane zostało jako przyczynek do krytycznego spojrzenia na jego złożone dzieło.

Konferencja wyznacza dla niego szerokie pole odniesień i wątków interpretacyjnych. Jej trzon stanowi program artystyczny z udziałem międzynarodowych twórców. Prezentują oni swoje prace między innymi na wystawie „Wątłe muzy” dedykowanej zwyczajnym przedmiotom przekształcanym w niezwykle dzieła sztuki. Wystawa opowiada o wnikliwym i czujnym przyglądaniu się codziennej rzeczywistości. Współczesne i historyczne prace rozmywają granice pomiędzy tym, co pospolite, a tym, co wyjątkowe. Kwestionują też racjonalistyczny podział świata na ożywiony i nieożywiony, ukazując go przez pryzmat intuicji i wyobraźni. Nastrój wystawy determinuje specyfika jej lokalizacji – tajemnicza natura, fantastyczna mitologia miejsca i surrealistyczne wątki przewijające się w praktyce wielu związanych z nim artystów. Aneksem do niej jest pokaz wyboru slajdów z Notatnika fotograficznego Hasiora, kolekcji jego zdjęć dokumentujących kulturę wernakularną Zakopanego i okolic. Wystawie towarzyszy realizacja Marii Lobody w wysokogórskim schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. Na Konferencję składają się również program filmowy Echa górskich krain inspirowany tatrzańską przyrodą i rytuałami, performens Miet Warlop oraz koncert współpracujących przed laty z Hasiorem muzyków z zespołu Pathman.

Uczestnicy sympozjum: David Crowley, Julita Dembowska, Anna Dezeuze, Jan Gondowicz, Łukasz Gorczyca, Dorota Jarecka, Ewa Klekot, Błażej Pindor, Slavs and Tatars, Ewa Tatar, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Sarah Wilson, Anna Żakiewicz

Program artystyczny:

Wystawa „Wątłe muzy” – 5 grudnia 2014 – 11 stycznia 2015, wernisaż 4 grudnia

  • Muzeum Tatrzańskie, Galeria Sztuki XX wieku w willii Oksza
  • Artyści: Caroline Achaintre, Geta Brătescu, Ewa Ciepielewska Jos de Gruyter i Harald Thys, Habima Fuchs, Walon Green, Bĕla Kolařova, Basim Magdy, Charlotte Moth, Paulina Ołowska, Erna Rosenstein

Dzień za noc” –  Maria Loboda

  • Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów

Wykad telepatyczny

  • Agnieszka Brzeżańska (4 grudnia 2014, godz. 20:00, Galeria Władysława Hasiora)

Echa górskich krain” – 6 grudnia 2014, godz. 20:15 – Kino Sokół

  • Program filmowy: Ben Rivers, Harry Smith, Cem Raios T’Abram collective
  • Kuratorka: Margarida Mendes

Koncert – 6 grudnia 2014, godz. 21.30 – Dworzec Tatrzański

  • Pathman i Kinior

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbe miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału do 20 listopada na: tatraconference@gmail.com

Więcej informacji i program wkrótce na Openartprojects.org oraz Muzeumtatrzanskie.pl

konferencja

Zdjęcie: Maria Loboda