1.Widoki na trasie z Zermatt na Gornergrat 3089m npm