Dzieci¦Öcy plac zabaw_Kamzikovo_Skalnate pleso w Tatrza+äskiej +üomnicy (1)