Ratunek – Aplikacja, która może uratować życie

Z doświadczenia górskich służb ratowniczych wynika, że bardzo często osoba zgłaszająca potrzebę pomocy nie potrafi dokładnie określić miejsca w którym się znajduje.

Tak opisuje sytuacje, z którymi na, co dzień mają do czynienia ratownicy Mariusz Zaród, naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR:

Często tracimy sporo czasu na ustalenie domniemanego miejsca wypadku. Jeżeli to się nie uda, ratownicy muszą rozpocząć akcję ratunkową od znalezienia osoby poszkodowanej. Im poważniejszy wypadek, większe zagrożenie zdrowia i życia, tym potrzeba szybszego dotarcia ratowników. Jeżeli ratownicy wiedzą, gdzie znajduje się osoba poszkodowana, zmierzają wprost do niej i nie muszą wcześniej prowadzić akcji poszukiwawczej

Rozwiązaniem jest aplikacja Ratunek, która pozwala na wzywanie pomocy poprzez automatyczne połączenie telefoniczne ze Służbą Ratowniczą oraz przesłanie przy pomocy SMS w trakcie rozmowy, informacji o dokładnej lokalizacji (do 3 m) osoby poszkodowanej.Dodatkowo, użytkownik ma możliwość uzupełnienia książeczki medycznej o najważniejsze informacje o swoim aktualnym stanie zdrowia oraz podanie numeru telefonu do osoby, którą chce powiadomić w razie wypadku. Dzięki tym funkcjom aplikacji, ratownicy od razu będą wiedzieć, gdzie należy udać się z pomocą, będą dysponować większą wiedzą i możliwością kontaktu z poszkodowanym. Pozwoli to na udzielenie adekwatnej pomocy, znacznie szybciej a przez to skuteczniej. Ponad to w sytuacjach, w których turysta zabłądził, ratownik przyjmujący zgłoszenie, znając jego położenie, będzie mógł mu powiedzieć gdzie ma bezpiecznie dojść. Pozwoli to uniknąć akcji poszukiwawczej.

Za opracowanie aplikacji odpowiada firma Paga Solutions, która współpracowałą przy tworzeniu z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz ich wieloletnim partnerem technologicznym, operatorem telefonii komórkowej Plus.

Funkcje

  • Wzywanie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, poprzez kontakt telefoniczny ze służbami ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą dla regionu, w którym się znajdujemy służbą ratowniczą.
  • Lokalizacja osoby potrzebującej pomocy poprzez automatyczne wysłanie informacji z dokładną lokalizacją osoby dzwoniącej do wybranej służby ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej.
  • Książeczka Medyczna pozwalająca na umieszczenie najważniejszych informacji o aktualnym stanie zdrowia, które mogą być bardzo pomocne dla służb ratowniczych lub medycznych w trakcie akcji ratunkowej. Umożliwia również podanie kontaktu do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.

Sposób działania

  • Na ekranie komórki pojawia się wtedy przycisk z niebieskim krzyżem, a pod nim komunikat „Dotknij 3 razy„, aby wezwać pomoc. Wymóg trzykrotnego dotknięcia przycisku ma zabezpieczyć przed przypadkowym wezwaniem pomocy. Aplikacja sama nawiąże połączenie z ratownikiem dyżurnym, a w trakcie rozmowy przekaże lokalizację osoby dzwoniącej, poprzez wiadomość SMS.

ratunek7

Zasięg

  • W sytuacji ograniczonego zasięgu telefonii komórkowej, aplikacja próbuje połączyć się telefonicznie ze służbą ratowniczą, jeśli to okaże się niemożliwe, to dąży do wysłania informacji z lokalizacją osoby dzwoniącej. W takiej sytuacji, po wysłaniu wiadomości SMS, na ekranie aplikacji pojawia się komunikat „Pozycja dostarczona do ratowników!”. Służby Ratownicze po otrzymaniu takiej wiadomości SMS, będą próbowały skontaktować się telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS z osobą, która wzywa pomoc.

Roaming

  • Tak, aplikacja działa w terenach przygranicznych jak telefon jest w roamingu. Jak będziesz wzywać pomoc korzystając z roamingu, będąc na terenie Polski, to zostanie ona udzielona przez polskie służby ratownicze, jeśli będziesz przebywać zagranicą, to ratownik dyżurny podczas przyjmowania zgłoszenia poda Ci numer telefonu do służb ratowniczych w kraju, w którym będziesz się znajdował lub przekaże Twoje zgłoszenie do tej służby.

Koszty

  • Można ją bezpłatnie pobrać na swój smartfon ze sklepu Google Play. Wiadomość SMS i połączenie telefoniczne są płatne zgodnie z taryfą operatora telefonii komórkowej, z którą masz podpisaną umowę. Dla abonentów telefonii komórkowej Plus połączenie telefoniczne jest bezpłatne. Bezpośredni dostęp przez QR Code poniżej.

qrcode-ratunek

Więcej infomracji znajdą Państwo na stronie Ratunek.eu