Pierwszy Szczyt Klimatyczny w branży narciarskiej

KOMUNIKAT PRASOWY po wydarzeniu

Ski Industry Climate Summit 2023:

Obiecujący sukces w postępie działań klimatycznych

Salzburg, [22 września 2023 r.] – Niedawno zakończony Szczyt Klimatyczny Przemysłu Narciarskiego, którego gospodarzem była firma Atomic, stanowił kamień milowy w zaangażowaniu branży narciarskiej w stawienie czoła wyzwaniom klimatycznym. Międzynarodowy kongres, który odbył się w dniach 13 i 14 września 2023 r. w Salzburgu w Austrii, zgromadził głównych interesariuszy i był świadkiem znacznego postępu w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości sportów zimowych.

Szczyt, wspierany przez Federację Europejskiego Przemysłu Artykułów Sportowych (FESI) i Protect Our Winters (POW), zgromadził około 140 uczestników, w tym wiodące marki narciarskie, dostawców i sprzedawców detalicznych, a także odpowiednie organizacje. Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odzewem, podkreślając jego znaczenie dla wspierania działań klimatycznych w branży.

„Cieszę się, że mogłem wziąć udział w szczycie klimatycznym branży narciarskiej organizowanym przez Atomic i zaangażować się w krytyczne dyskusje na temat wpływu, jaki przyszłe inicjatywy UE w zakresie zrównoważonego rozwoju będą miały na branżę. W FESI mocno wierzymy, że wszyscy razem dzieląc się wiedzą i wdrażając innowacje, możemy utorować drogę dla bardziej odpowiedzialnej za środowisko i zrównoważonej przyszłości sportów zimowych. Szczyt klimatyczny przemysłu narciarskiego jest idealnym forum do ucieleśnienia tego zaangażowania” – mówi Jérome Pero, Sekretarz Generalny FESI

Jonas Schneider, koordynator europejski POW, komentuje: „Razem możemy osiągnąć sukces w naszej wspólnej podróży w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości. Szczyt, w którym uczestniczy 140 osób z wiodących firm i organizacji, to nie tylko pierwszy krok to krok, który oświetla drogę naprzód.”

Helmut Holzer, dyrektor ds. przewidywań i zaawansowanych badań w marce Atomic, wyraził optymizm co do wyników szczytu: „Szczyt klimatyczny przemysłu narciarskiego pokazał potencjał współpracy branżowej. Poczyniliśmy znaczne postępy, a okazana tutaj jedność napędza nasze wspólne wysiłki, aby chronić środowisko i klimat, tak ważne dla miłośników sportów zimowych.”

Do kluczowych osiągnięć Szczytu Klimatycznego Przemysłu Narciarskiego należą:

1. Wspólne dyskusje: Wydarzenie zachęcało do znaczących interakcji między przedstawicielami branży, wspierając dialog i współpracę między zainteresowanymi stronami.

2. Zaangażowanie w całej branży: główne marki nart i snowboardów, takie jak Rossignol, Head, Salomon, Völkl, Burton, Niedecker, sprzedawcy detaliczni tacy jak, Decathlon, Sport Conrad, Bründl oraz organizacje takie jak European Outdoor Group (EOG) i Snowsports Industry Association (SIA) połączyły siły, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom klimatycznym.

3. Rosnąca świadomość: Szczyt przyczynił się do wzrostu świadomości w zakresie działań klimatycznych w branży narciarskiej i snowboardowej w oparciu o dane, wyposażając uczestników w cenne spostrzeżenia i strategie.

4. Edukacja i gotowość: Uczestnicy otrzymali kluczową wiedzę na temat przyszłego ustawodawstwa i polityk związanych z produktami i praktykami biznesowymi, zapewniając gotowość branży na zmiany regulacyjne.

5. Nacisk na zrównoważony rozwój: Kluczowe obszary działania, w tym wymagania materiałowe, wymiana informacji i systemy recyklingu, zyskały większą uwagę branży, kładąc podwaliny pod zrównoważone praktyki.

6. Dostosowanie standardów: Uczestnicy znaleźli wspólną płaszczyznę w zakresie grup roboczych i projektów, w tym wysiłków na rzecz ustanowienia standardów branżowych, takich jak „zasada kategorii śladu środowiskowego produktu” i „harmonizacja wymiany danych”.

Osiągnięcia szczytu podkreślają zaangażowanie branży narciarskiej na rzecz znaczących zmian i ograniczenia swojego wpływu na klimat. Stanowią świadectwo siły współpracy i dzielenia się wiedzą, kładąc podwaliny pod bardziej zrównoważoną i odporną na zmianę klimatu przyszłość sportów zimowych.

Z tego powodu Atomic, FESI i POW zaczną opracowywać ramy zobowiązań, które mają na celu zjednoczenie całej branży w ramach wspólnego celu. Po pełnym opracowaniu zobowiązań ww. podmioty planują udostępnić je członkom branży do podpisania.

O FESI:

FESI (Federacja Europejskiego Przemysłu Artykułów Sportowych) jest stowarzyszeniem reprezentującym branżę artykułów sportowych w Europie, działającym na rzecz promowania i ochrony interesów tej branży.

O Protect Our Winters (POW):

Protect Our Winters to globalna organizacja non-profit, która mobilizuje społeczność miłośników sportów outdoorowych, aby stawić czoła pilnemu zagrożeniu zmianami klimatycznymi i chronić sporty zimowe i ekosystemy górskie na naszej planecie.

O Europejskiej Grupie Outdoorowej (EOG):

EOG jest głosem europejskiego sektora outdoorowego. Ich wizją jest prowadzenie globalnego, dochodowego biznesu w sposób, który daje więcej od siebie, niż zabiera – od natury i od ludzi.

Materiał pochodzi od Amer Sports Poland