Dzisiaj w najwyżej położonej restauracji w Polsce, Polskie Koleje Linowe, zaprezentowały strategię rozwoju na kolejne lata.

Nowy zarządca infrastruktury narciarskiej w Tatrach – „Polskie Koleje Linowe SA (PKL), której właścicielem jest pośrednio fundusz inwestycji infrastrukturalnych Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR) zaprezentował strategię rozwoju i wieloletni program inwestycyjny spółki o wartości ponad 400 mln zł. Inwestycje służą unowocześnieniu i rozwojowi infrastruktury w połączeniu z komplementarną obsługa hotelarsko-gastronomiczną, w szczególności w regionie Zakopanego, Palenicy, czy Krynicy. PKL planuje także realizację znaczących inwestycji w zupełnie nowych lokalizacjach m.in. w Solinie w Bieszczadach. Program inwestycyjny ma na celu zwiększenie atrakcyjności, dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury turystycznej polskich gór oraz innych lokalizacji turystycznych w Polsce. Strategia ma na celu zrównoważony rozwój, zapewniający równowagę pomiędzy zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a dostępnością infrastruktury z korzyścią dla turystów oraz dla lokalnych społeczności i samorządów.”

W grudniu 2018 r. fundusz infrastrukturalny, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR, pośrednio zakupił 99,77% akcji PKL. 

Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR), w odróżnieniu od poprzedniego właściciela, także funduszu inwestycyjnego ma założenia długoterminowe, wieloletnie. Poprzedni zakładał lokowanie środków w inwestycje o szybkim zwrocie i nastawione na szybszy zysk.

Prezentację otworzył Janusz Ryś, prezes zarządu PKL a poprowadzili Paweł Borys, prezes PFR i Patryk Białokozowicz, członek zarządu PKL.

Prezentacja dotyczyła kilku ośrodków w Polsce, gdzie PFR SA zamierza zainwestować w infrastrukturę narciarską i turystyczną.

Na początek serią zdjęć z prezentacji multimedialnej przekażemy przedstawiane i komentowane, najistotniejsze założenia strategii rozwoju terenów narciarskich zlokalizowanych w okolicy Zakopanego.

Oceńcie sami.

Rejon Kasprowego Wierchu
„Plan inwestycyjny w rejonie Kasprowego Wierchu obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury na trasie Goryczkowej m.in.: wymianę obecnej 2-osobowej kolei krzesełkowej, funkcjonującej od 1963 roku, na nowoczesną 4-osobową kolei spełniającą najnowsze standardy, w tym środowiskowe,  a także korektę jej przebiegu. Planowane są również mniejsze inwestycje towarzyszące mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu narciarzy. Realizacja tej części inwestycji planowana jest do 2023 r., a jej szacowany koszt to ok. 60 mln zł. W zakresie pozostałej infrastruktury Kasprowego Wierchu Spółka planuje modernizację budynków kolei głównej, mającą na celu zapewnić swobodny dostęp ośrodka dla osób niepełnosprawnych, zwiększyć przestrzenie widokowe, oraz poprawić organizację ruchu i usprawnić obsługę turystów”.
Kolej krzesełkowa ma być całkowicie zmodernizowana – a właściwie zbudowana od nowa. Zostanie zmieniony jej przebieg. Dolna stacja ma się znajdować na polanie przy szałasach, na tzw. Polaku, czyli na początku nartostrady do Kuźnic. Zjazd zostanie zatem wydłużony o piękne szusy stromą „Bulą”. Za to Polana, gdzie dzisiaj znajduje się dolna stacja ma zostać całkowicie wyłączona z obszaru dla narciarzy z uwagi na zwierzynę zamieszkującą w pobliżu, dbałość o rozbicie koncentracji narciarzy w ciasnej polanie i trudny wjazd do wyciągu.
W Goryczkowym ma powstać system dośnieżania trasy w niektórych miejscach, gdzie ze względu na skaliste ukształtowanie terenu , samoistne opady śniegu nie są w stanie zapewnić wystarczającej pokrywy.
Dolna stacji wyciągu krzesełkowego w Kotle Goryczkowym ma być zbudowana w oparciu o tradycyjne materiały w tym granit. Krzesełka mają sie chować w budynku a pod całą konstrukcją mają się pomieścić zbiorniki z wodą dla potrzeb sztucznego dośnieżania.
Dla turystów, odwiedzających szczyt kasprowego ma powstać obszerniejszy taras widokowy w obrębie budynku z widokiem w stronę Zakopanego. Kiedyś istniała tam taka konstrukcja. Teraz ma zostać odbudowana.
Po odbudowie dachu kolejki, niegdyś zerwanego przez wiatr planowano już ówcześnie zastąpić go tarasem widokowym. Teraz powrócono do tej koncepcji.

Dolna – ponad 80 letnia stacja kolejki w Kuźnicach, ma być rozbudowana tak aby mogła spełniać oczekiwania narciarzy i turystów w XXI wieku.

Infrastruktura na szczycie Gubałówki ma być rozbudowana tak aby spełniała wymagania estetyczne i nawiązywała do historii. Jednocześnie PKL jest otwarty na dialog z mieszkańcami aby doprowadzić do reaktywacji tras narciarskich w tym niezwykle atrakcyjnym rejonie.

„Plany PKL dotyczące Gubałówki obejmują przede wszystkim modernizację i odświeżenie budynku stacji dolnej oraz budowę regionalnej restauracji w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Planowana jest również przebudowa budynku restauracji przy górnej stacji. Realizacja tej części inwestycji planowana jest w latach 2021-2023, a jej koszt szacowany jest na ok. 25 mln zł. Mając na względzie historycznie narciarski charakter Gubałówki, PKL jest gotowy wspierać inicjatywy mające na celu przywrócenie stoków i współpracować w tym zakresie z lokalnymi władzami. Realizacja tych planów jest aktualnie warunkowana uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości, opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskaniem odpowiednich zgód administracyjnych”.

„Strategia inwestycyjna spółki zakłada również rozpoczęcie rewitalizacji turystycznej Butorowego Wierchu. Istniejąca tam kolej krzesełkowa, stworzona w latach 60. XX w. funkcjonuje obecnie w ograniczonym zakresie jedynie w wysokim sezonie letnim. Pierwsza faza inwestycji PKL w tej lokalizacji zakłada budowę wieży widokowej o wysokości 45 metrów z dwoma tarasami widokowymi, a także budynku technicznego kolei i części gastronomicznej. Ta część inwestycji planowana jest w latach 2021-2022, a jej koszt szacowany jest na ok. 10 mln zł. Spółka weryfikuje także plany wymiany kolei linowej i stworzenia dodatkowych atrakcji w tym ośrodku”.
Podobno na realizacje planów pieniędzy nie powinno zabraknąć a stopa zwrotu inwestycji zapowiada się bardzo optymistycznie. PKL chce konkurować z kapitałem, który realizuje podobne inwestycje w Polsce min. w Szczyrku.
W kolejnej odsłonie prezentacji przekażemy informacje o planach inwestycyjnych w kolejnych ośrodkach narciarskich i co ciekawe ujawnimy pomysł na powstania kolejki widokowej nad …… Soliną .

Z okazji święta prima aprilis’owego przedstawiliśmy własną, żartobliwą mapkę z koncepcją rozwoju rejonu Kasprowego Wierchu.

Dzisiejsza prezentacja była poważną zapowiedzią realnych zmian w okresie najbliższych pięciu lat. Pojeździmy, zobaczymy.

Tomasz Osuchowski