S+éawek Riemen, Tomasz Osuchowski, Adam Marasek, Mieczys+éaw Ko+éodziejczyk